Skador vid cykling

Cykling är en sport som blivit allt mer populär, vilket inte är särskilt anmärkningsvärt. Den traditionella cyklingen på landsväg har sina trogna anhängare, men det är framför allt cykling i form av mountainbike utanför de traditionella vägstråken som funnit nya utövare. Cykling är en aktivitet som är tillgänglig för de flesta, oavsett ålder eller fysisk status, och det är ett utmärkt och enkelt alternativ för den som vill hålla sig i form.

Med de flesta former av sportaktiviteter följer en ökad risk för skador. Cykling är inte något undantag, även om det i grunden är en fysisk aktivitet som är betydligt skonsammare mot kroppen än till exempel löpning eller lagsporter som fotboll, handboll eller innebandy. Som vid alla sporter är det därför även vid cykling ett gott råd att ha en löpande kontakt med en sjukgymnast, en naprapat eller en idrottsläkare som är specialiserad på att behandla idrottsskador men som även kan ge råd om hur man ska träna och förbereda sig för att undvika skador.

Typiska cykelskador

Cykling är relativt skonsamt mot kroppen, framför allt vad gäller leder som axlar, vrister eller knän. Även vid skador som omöjliggör andra idrottsaktiviteter kan det vara möjligt att cykla. Som exempel kan nämnas att vid vissa knä- eller vristskador där löpning är uteslutet kan cykling vara ett fungerande alternativ för den som ändå vill träna.

Vad avser typiska cykelskador finns det en viss skillnad mellan de skador som drabbar motionärer och de skador som drabbar personer vilka utövar cykling på tävlingsnivå. En vanlig åkomma bland motionärer är smärtor i ryggen eller i nacken, framför allt i början av säsongen. I de allra flesta fall är denna typ av skada egentligen endast en fråga om överansträngning på grund av att man inte är van att ligga över ett bockstyre under längre sträckor, eller att man inte ställt in höjden på sadeln eller styret på ett korrekt sätt.

Hos elitcyklisterna är olika knäproblem inte något ovanligt. Cykling är i grund och botten skonsamt även mot knäna men den som ägnar sig åt cykling på tävlingsnivå löper en ökad risk för att drabbas av olika överbelastningsskador i sina knän.

Behandling av cykel- och andra idrottsskador

Det är en del av idrottslivet att ibland drabbas av skador. De flesta skador är av lindrigare karaktär, vilka i vart fall den någorlunda erfarne utövaren själv kan hantera. Det är sällan som lindrigare stukningar, sträckningar eller liknande skador utmynnar i ett läkarbesök.

Vid allvarligare skador i samband med cykling ska man absolut anlita professionell hjälp i form av en läkare, en naprapat eller en sjukgymnast. Det är viktigt att den person som anlitas är specialiserad på att behandla just idrottsskador. Detta kommer att avsevärt underlätta rehabiliteringen efter en skada och kan även minska risken för att skadan återkommer i framtiden.

Som vid allt idrottsutövande är det även vid cykling viktigt att ständigt arbeta med skadeförebyggande åtgärder och träning. Förebyggande åtgärder i förening med en bra kosthållning minskar avsevärt risken för olika skador. Även om skadeförebyggande träning kanske inte alltid är den roligaste formen av träning, är den betydligt roligare än den rehabiliteringsträning som måste göras efter en skada.